En typiskt bra grej att göra!

===

Är du allmänt IT-och nätverksintresserad?


Vill du ha en bättre inblick i hur studentkåren på Chalmers fungerar?


Vill du göra något på sidan av studierna som ger dig möjlighet att utveckla dina tekniska- och icke-tekniska färdigheter?


DÅ SKA DU ASPA G.U.D.!


Det krävs ingen tidigare erfarenhet för att sitta med i kommittén.


Vi har en, mer eller mindre, obligatorisk arbetskväll varje torsdag (~17:30).


Under arbetskvällen samlas alla G.U.D.ar och jobbar på nuvarande projekt. Ett aktuellt projekt som diskuteras just nu (VT-2020) är huruvida det ska göras en omstrukturering till molnbaserad databearbetning för kåren.


Är du intresserad av att aspa så är du alltid välkommen upp till vårat arbetsrum, Himlen. Vi befinner oss på tredje våningen bredvid kommitérna IAESTE- och CHARMs rum.


Det är inte säkert att nån befinner sig i himlen om du väljer att trilla in på godtycklig tid; vi är bara vanliga teknologer och allt jobb vi gör för G.U.D. och kåren görs på sidan av våra egna studier. Ett säkrare kort är att kontakta oss genom att skriva på vår Facebook eller maila oss på gud@chs.se


P.S.


Vi har även det i särklass fräschaste golvet i kårhuset.